Zapraszamy na Walne Zebranie NTS wszystkich członków NTS. 

Stosowne zaproszenia zostały wysłane w formie i terminie przewidzianym w statucie do wszystkich członków NTS. Zebranie ma charakter techniczny więc tym razem nie na strzelnicy tylko w wysokiej wieży na Chałubińskiego 8 (Centrum, koło Hotelu Mariott), w czwartek 24.08.2017. Zaczynamy równo o 17.00 dlatego proponuję przybyć wcześniej już około 16 abyśmy mieli czas zamienić słowo i zarejestrować się na zebraniu.

Nie będzie tak uroczyście i nie będzie medali jak na zdjęciu z OSP Gołków które pożyczyliśmy, ale zapraszamy wszystkich członków NTS na Walne Zebranie. Zebranie ma na celu głównie potwierdzić statut z modyfikacjami które wymógł na nas KRS. Projekt statutu oraz zmian które pozwolą działać NTSowi lokalnie poprzez oddziały był prezentowany na ostatnim WZ na którym go przyjeliśmy, teraz musimy tylko formalnie potwierdzić nieznaczne poprawki KRS. Statut w wersji pierwotnie przyjętej znajdziecie tutaj: Statut z Walnego Zebrania wysłany do KRS . Statut po zmianach z uwagami KRS wkrótce dołączymy.

Uwaga: członkowie NTS głosujący na zebraniu powinni mieć co do zasady opłacone składki roczne za rok 2016. Numer konta się nie zmienił i jest widoczny na stronie Kontakt Stowarzyszenia.

 

Na zebraniu zostaną też przedstawione do Waszej akceptacji (lub odrzucenia) uchwały dotyczące:

1)  Uchwała o zgłoszeniu NTS do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego. 

Uzasadnienie:
NTS działa już 2 lata i spełnia warunki. Bycie NGO realizuje moje zamierzenia aby NTS była organizacją Non profit o przejrzystych / konkurencyjnych i jasnych zasadach i działała nie tylko na rzecz członków ale na rzecz społeczeństwa , aby była otwarta na społeczeństwo. Chcę (MS) by NTS był inny niż lokalne kluby i klubiki. Uzyskanie statusu OPP daje nam bardzo konkretne benefity dla NRS

2)  Uchwała Walnego wprowadzająca regulaminy pracy zarządu i komisji rewizyjnej określające zakres obowiązków członków zarządu.

Uzasadnienie:
Te regulaminy przyjmowaliśmy uchwałami zarządu, chodziło w nich o wymuszenia świadczenia pracy przez osoby które są w zarządzie. Chodziło o jasny podział obowiązków i odpowiedzialności. Niestety ten podział jest rozmyty i go nie egzekwujemy. Chciałbym powtórzyć to co było w regulaminie i pierwszych uchwałach NTS. Co do zasady nic nie zmieniają poza tym co już przyjęliśmy, a usuwają dyskusje – co kto powinien robić. Należy dodać zakres obowiązków kierownika klubu sportowego bo tego nie było i osoby odpowiedzialnej za relacje z PZŁ

3) Uchwała wprowadzająca obniżenie podstawowej składki do 50 zł i wprowadzające składkę 200-300 zł za usługi dodatkowe.

Uzasadnienie:
Stowarzyszenie nie ponosiło w praktyce żadnych stałych kosztów poza niewielką kwotą wynagrodzenia dla osoby wykonujacej obsługę spraw bieżących. W mojej opinii stowarzyszenie powinno wydawać w praktyce cały budżet poza koniecznym do pokrycia opexem rok do roku a nie kumulować środki. Im więcej kasy na koncie tym łatwiej dojdzie do skoku na kasę przez akcje jak na zebraniach innych stowarzyszeń. A NTS ma być ideą a nie lokalnym biznesem. Członkowie powinni być beneficjentami zbieranych środków – a wiec więcej fajnych szkoleń w dobrej cenie, pikniki dla społeczeństwa po kosztach itd.

Obecne środki spokojnie pozwalają na utrzymanie NTS. Bez budżetu i planu nie potrzebujemy tak znacznych środków na koncie. Środki powinniśmy otrzymywać z dotacji mon czy ministerstwa sportu, z opp i 1%. A wejście do NTS powinno być bardzo niskie.

W chwili obecnej zmieniły się też warunki – powstały stowarzyszenia biorące z nas przykład oferujące zauważalnie niższe warunki.  To jest plus NTS bo my doprowadziliśmy do zmniejszenia barier i kosztów (kiedyś bez 500 zł w kieszeni nie wolno było podchodzić do tematu, a 700-1000 wpisowego to była norma).

Uchwała powinna:

a) zmniejszyć stawkę składki NTS do 50 zł rocznie – członek zwykły stowarzyszenia i (tu potrzebuję wskazania) składkę PZSS do kwoty x

b) wprowadzić stawkę składki NTS VIP (karta czarna) – 200-300 zł rocznie – członek zwykły stowarzyszenia któremu NTS świadczy usługę:

– ubezpieczenia NTS od:
Odpowiedzialności Cywilnej członka NTS
Odpowiedzialności Cywilnej Instruktora Strzelectwa / Osoby Prowadzącej Strzelanie
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Kosztów Leczenia za granicą + NNW
Zakres / limit ubezpieczenia (Scope / Sum of insurance – WORLDWIDE): Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – Limit gwarancyjny: 1.000.000 zł – ŚWIAT Third Party Liability Insurance (Shooting, Sport Shooting ) incl. competitions – 1.000.000 zł
Rozszerzenie zakresu OC: Ubezpieczenie OC osób uprawiających strzelectwo i tutaj zakres ochrony ubezpieczeniowej której zakres negocjuję.

– usługę pomocy prawnej do 5 godzin zastępstwa procesowego w sprawach związanych z pozwoleniem na broń – prawnik 24/7.

c) zobowiązać zarządu do wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków usług dodatkowych i wprowadzenia ich w życie do grudnia 2017

4) Uchwała zobowiązująca zarząd NTS do przygotowania / założenia / powołania obiektu szkoleniowego NTS w celu realizowania szkoleń NTS

Uzasadnienie:
NTS był zakładany i uzasadniany potrzebą zbudowania “Strzelnicy dla Warszawy”. Temat pojawia się ale Zarząd nie ma żądnej konkretnej formalnej propozycji. Propozycje prezesa zarządu związane z inwestycją w istniejące obiekty (30-50 tyś) spotykają się z rezerwą (bo wydatki) i nie mamy naszego obiektu do szkoleń. Dlatego chciałbym u Walne zobowiązało Zarząd do przygotowania strzelnicy / strzelnic którymi NTS by zarządzał lub współzarządzał jako obiektów NTS na którym członkowie NTS nie płacą (STRZELNICA NTS). By potem nie było niepotrzebnych dyskusji że trzeba wydać na ogrodzenie czy wał czy przechwytywacze czy drewnianą zabudowę, czy banner razem  20-40 tyś.

5) Uchwała – zmiana numery konta i udostępnienie dostępu do konta dla członków zarządu. 

Uzasadnienie:
Obecnie dostęp i przelewy są spowolnione i utrudnione. Tylko skarbnik może wykonywać przelew. Używamy konta migrowanego przez banki tylko dlatego że wybrałem (MS) ofertę dla stowarzyszeń za zero złotych. Potrzebujemy wygodnego konta z możliwością autoryzacji przez więcej niż 1 osobę. Stać na na opłatę 5-10 zł.

6)  Uchwała Walnego wprowadzająca regulaminy pracy zarządu i komisji rewizyjnej określające zakres obowiązków członków zarządu.

Uzasadnienie:
Te regulaminy przyjmowaliśmy uchwałami zarządu, chodziło w nich o wymuszenia świadczenia pracy przez osoby które są w zarządzie. Chodziło o jasny podział obowiązków i odpowiedzialności. Niestety ten podział jest rozmyty i go nie egzekwujemy. Chciałbym powtórzyć to co było w regulaminie i pierwszych uchwałach NTS (opublikowanych na stronie – to były pierwsze uchwały które prowadziliśmy po drugim już skutecznym zebraniu założycielskim w małym gronie u mnie w firmie na szturmowej). Co do zasady nic nie zmieniają poza tym co już przyjeliśmy, a usuwają dyskusje – co kto powinien robić. Należy dodać zakres obowiązków kierownika klubu sportowego bo tego nie było i osoby odpowiedzialnej za relacje z PZŁ

7) Uchwały – jeśli pojawią się kandydatury do zarządu, lub propozycje zmian, proszę o wskazanie proponowanych zmian w zarządzie NTS i kandydatów do zarządu NTS. Osoby zainteresowane powinny wysłać na zarząd@towarzystwostrzeleckie.org. aplikację z uzasadnieniem.

Uzasadnienie:
wraz z wejściem nowego statutu zarząd poszerzy się o szefów oddziałów, ja (MS) szukam osoby na rolę Prezesa NTS, mamy nowe funkcje (pzss, pzł),  potrzeba koordynatora współpracy z oddziałami, na pewno są kwestie które trzeba profesjonalnie poprowadzić, i ja takie widzę (szkolenia, obsługa finansów). Stowarzyszenie zasługuje i potrzebuje człowieka który sam wyrazi wole, przedstawi pomysł / plan dla NTS w swoim zakresie, zgłosi się do oceny zarządu. Osoba powinna być aktywna i rozpoznawalna. Nie chciałbym głosowania z łapanki ad hoc to nie przystoi organizacji reprezentującej ok 2 tyś strzelców.

 

W imieniu Zarządu NTS,
Maciej Szadkowski

Maciej Szadkowski