Strzelam z broni palnej od 8. roku życia. Strzelectwo jest moją pasją, którą chcę rozwijać przez całe życie. Jestem instruktorką strzelectwa sportowego, prowadzącą strzelanie oraz redaktorką w portalu internetowym poświęconym tematyce historii, bezpieczeństwa oraz wojskowości.
Ukończyłam Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo związana jestem z branżą budowlaną oraz IT. Mam duże doświadczenie zawodowe w firmach krajowych oraz zagranicznych, małych i dużych (powyżej 2500 tys. pracowników), prywatnych, a także państwowych.
Swoją karierę zawodową zaczynałam jako pani strażak w Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Członkini Młodzieżowej Rady Gminy w Departamencie Sportu i Rekreacji, więc nieobce są dla mnie również działania prospołeczne.

Co chcę zrobić dla Stowarzyszenia:
Jako Przewodnicząca KR, przede wszystkim będę czuwać nad przestrzeganiem Statutu Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Innymi zadaniami, które stawiam sobie jest propagowanie strzelectwa oraz naszego Stowarzyszenia w coraz szerszym gronie strzelców i ludzi, którzy jeszcze nie posmakowali tego sportu. Ważna jest dla mnie również poprawa wizerunku strzelców w Polsce, oraz czynny udział w projekcie „Strzelnica dla Warszawy”, a także innych projektach, które pojawią się w trakcie prac NTS. Oferuję swoje pełne zaangażowanie, wiedzę, chęć nauki i współpracy oraz umiejętności organizacyjne.