Członek Rady Programowej NTS
Radca prawny – doświadczony pełnomocnik procesowy, doktor nauk prawnych.

Ze strzelectwem sportowym związany od 1999 r. Sędzia i instruktor. Niestrudzony orędownik dostępu do broni palnej dla praworządnych obywateli w Bezpozwoleniowej Wyspie na mapie Europy – Polsce.
Ekspert związków sportowych na Komisjach Sejmowych.
Biegly sądowy z zakresu broni palnej i amunicji w Sądach Okręgowych kilku miast.
Ekspert Prasy, Radia i TV w zakresie bezpieczeństwa i broni palnej.
Pasjonat Wojny Obronnej 39 r. Członek PZŁ, PZSS, Jachtowy Sternik Morski PZŻ

W latach 2007-2010 twórca inicjatywy Tak – dla pozwoleń na broń sportową, która zintegrowała środowisko strzelców sportowych w Polsce, a wraz z Rzecznikiem Praw Obywatelskich doprowadziła do największego sukcesu prawnego w sprawie dostępu do broni sportowej – orzeczenia problemowego w NSA, wskazującego, że kryterium braku niezdefiniowanego tzw. wybitnego wyniku nie może być przesłanką odmowy wydania pozwolenia na broń.

Uważa, że sport obrony narodowej jakim jest strzelectwo winien mieć wsparcie najwyższych władz państwowych RP. Ku chwale Ojczyzny!

(fot.: A. Wierzbieniec)