Członek-założyciel Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Na co dzień działa w branży IT zarządzając firmą produkującą oprogramowanie dla medycyny. Żonaty. Strzelec sportowy – raczej początkujący. Popularyzator idei racjonalizacji dostępu obywateli do broni palnej. Uprawnienia prowadzącego strzelanie. Jako sekretarz zamierza wspomagać NTS organizacyjnie i prowadzić formalne sprawy stowarzyszenia.