Witamy w Nadwiślańskim Towarzystwie Strzeleckim

NTS jest stowarzyszeniem kolekcjonerskim broni palnej i klubem sportowym zrzeszonym w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego (licencja nr LK-1159/2017). Jesteśmy ogólnopolską organizacją której zadaniem jest popularyzacja strzelectwa, budowa kultury i ruchu strzeleckiego w Polsce, wprowadzanie europejskich standardów w zakresie posiadania broni palnej. Pracujemy u podstaw: pokazujemy ludziom jak rozpocząć przygodę ze strzelectwem, szkolimy z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią. Popularyzujemy standardy bezpieczeństwa, edukujemy w zakresie prawa do posiadania broni palnej.

Główne zadania NTS:

  • edukowanie społeczeństwa i zwiększanie ilości posiadaczy broni palnej w Polsce.
  • szkolenie członków NTS z zakresu techniki strzelectwa, bezpieczeństwa i przepisów prawa .
  • wspieranie członków NTS w zakresie spraw związanych z posiadaniem broni palnej.
  • organizowanie spotkań, szkoleń, aktywności sportowej w zakresie strzelectwa.
  • wpływanie na proces stanowienia prawa w zakresie broni palnej, edukacji obronnej w porozumieniu i koordynacji z innymi stowarzyszeniami.
  • przygotowanie bazy technicznej strzelectwa czyli wspieranie klubów strzeleckich i wszystkich inicjatyw mających na celu budowę strzelnic.
  • konsultowanie i wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie kolekcjonerstwa broni i militariów, rekonstrukcji historycznych, strzelectwa praktycznego.

Dlaczego Towarzystwo Strzeleckie? bo brakuje skutecznie działającego stowarzyszenia które będzie walczyć o prawa strzelców - obywateli, bo udział w stowarzyszeniu jest istotna przesłanką do posiadania broni do celów kolekcjonerskich i do celów sportowych.

Wreszcie dlatego, że mamy coś ważnego do zrobienia: przygotować odpowiednie strzelnice, zwiększyć poziom wyszkolenia strzeleckiego obywateli a pośrednio zwiększyć potencjał obronny Polski


Nasz Zespół

Bartosz Kapuściński

Prezes Zarządu

Bartosz Kapuściński – pasjonat historii i kolekcjoner broni palnej. Wielbiciel klasycznej 1911 oraz pistoletów firmy HK. W na

Weronika Święcicka-Salwin

Skarbnik

Strzelam z broni palnej od 8. roku życia. Strzelectwo jest moją pasją, którą chcę rozwijać przez całe życie. Jestem instr

Adam Becmer

Sekretarz

Członek-założyciel Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Na co dzień działa w branży IT zarządzając firmą produkuj

Paweł Łukasik

Członek Zarządu

Podobnie jak decydując się na uczestniczenie w powołaniu do życia ROMBu tak teraz mam nadzieję, że uda nam się zmienić obr

Tomasz Marzec

CZŁONEK ZARZĄDU

Strzelec i Kolekcjoner. Historia broni palnej to moje hobby , no i od czasu do czasu lubię ustrzelić parę dyszek.

Łukasz Gołębiewski

Członek Komisji Rewizyjnej

Uzbrojeniem wszelakiego rodzaju interesuję się od kiedy pamietam. Początkowo była to tylko broń biała, a z czasem pojawiło się zainteresowanie konstrukcjami strzeleckimi. Moją przygodę ze strzelectwem sportowym rozpocząłem w sekcji pneumatyczn