Witamy w Nadwiślańskim Towarzystwie Strzeleckim

NTS jest stowarzyszeniem kolekcjonerskim broni palnej i klubem sportowym zrzeszonym w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego (licencja nr LK-1159/2017). Jesteśmy ogólnopolską organizacją której zadaniem jest popularyzacja strzelectwa, budowa kultury i ruchu strzeleckiego w Polsce, wprowadzanie europejskich standardów w zakresie posiadania broni palnej. Pracujemy u podstaw: pokazujemy ludziom jak rozpocząć przygodę ze strzelectwem, szkolimy z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią. Popularyzujemy standardy bezpieczeństwa, edukujemy w zakresie prawa do posiadania broni palnej.

Główne zadania NTS:

  • edukowanie społeczeństwa i zwiększanie ilości posiadaczy broni palnej w Polsce.
  • szkolenie członków NTS z zakresu techniki strzelectwa, bezpieczeństwa i przepisów prawa .
  • wspieranie członków NTS w zakresie spraw związanych z posiadaniem broni palnej.
  • organizowanie spotkań, szkoleń, aktywności sportowej w zakresie strzelectwa.
  • wpływanie na proces stanowienia prawa w zakresie broni palnej, edukacji obronnej w porozumieniu i koordynacji z innymi stowarzyszeniami.
  • przygotowanie bazy technicznej strzelectwa czyli wspieranie klubów strzeleckich i wszystkich inicjatyw mających na celu budowę strzelnic.
  • konsultowanie i wspieranie członków stowarzyszenia w zakresie kolekcjonerstwa broni i militariów, rekonstrukcji historycznych, strzelectwa praktycznego.

Dlaczego Towarzystwo Strzeleckie? bo brakuje skutecznie działającego stowarzyszenia które będzie walczyć o prawa strzelców - obywateli, bo udział w stowarzyszeniu jest istotna przesłanką do posiadania broni do celów kolekcjonerskich i do celów sportowych.

Wreszcie dlatego, że mamy coś ważnego do zrobienia: przygotować odpowiednie strzelnice, zwiększyć poziom wyszkolenia strzeleckiego obywateli a pośrednio zwiększyć potencjał obronny Polski


Nasz Zespół

Mariusz Adrian Szufnara

Członek zarządu

Zawsze uważałem   22 lr za najlepszą podstawę do ćwiczeń. Jestem osobą która działa schematycznie, bez improwizacji, 

Bartosz Kapuściński

Prezes Zarządu

Bartosz Kapuściński – pasjonat historii i kolekcjoner broni palnej. Wielbiciel klasycznej 1911 oraz pistoletów firmy HK. W na

Weronika Święcicka-Salwin

Skarbnik

Strzelam z broni palnej od 8. roku życia. Strzelectwo jest moją pasją, którą chcę rozwijać przez całe życie. Jestem instr

Adam Becmer

Sekretarz

Członek-założyciel Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego. Na co dzień działa w branży IT zarządzając firmą produkuj

Paweł Łukasik

Członek Zarządu

Podobnie jak decydując się na uczestniczenie w powołaniu do życia ROMBu tak teraz mam nadzieję, że uda nam się zmienić obr

Łukasz Gołębiewski

Członek Komisji Rewizyjnej

Uzbrojeniem wszelakiego rodzaju interesuję się od kiedy pamietam. Początkowo była to tylko broń biała, a z czasem pojawiło się zainteresowanie konstrukcjami strzeleckimi. Moją przygodę ze strzelectwem sportowym rozpocząłem w sekcji pneumatyczn