Zapraszamy na kurs NTS przygotowujący do patentu strzeleckiego!
Ukończenie kursu jest warunkiem przystąpienia do egzaminu, zastępującego egzamin policyjny na
pozwolenie na broń.

Uczestnicy przećwiczą strzelania w dyscyplinach pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa, zgodne z
normami egzaminacyjnymi PZSS.

Część kulowa: 29.10, strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórnym, ul.
Zachodnia 3
Część gładkolufowa: 12.11, Strzelnica Sportowo-Myśliwska, Międzychód-Przedlesie

Wymagane zgłoszenia mailowe: nowacki.karol.juliusz@gmail.com do dnia 26 października
(jeżeli komuś nie pasuje termin jednej z części, można umówić się na inny)

Dane do przelewu
Kwota: 400 zł
Tytułem: imię nazwisko (jeśli są inne niż właściciela konta) KURS PATENT NTS POZNAŃ
Termin płatności: do 26 października

Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
ul. Energetyczna 11/134
05-500 Piaseczno

Rachunek bankowy: BGŻ S.A.
70 2030 0045 1110 0000 0404 5200

https://www.facebook.com/events/2107457219481934/

Karol Nowacki