Zapraszamy na kurs NTS przygotowujący do patentu strzeleckiego!
Ukończenie kursu jest warunkiem przystąpienia do egzaminu, zastępującego egzamin policyjny na pozwolenie na broń.

Uczestnicy przećwiczą strzelania w dyscyplinach pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa, zgodne z normami egzaminacyjnymi PZSS.

Termin: niedziela 13 maja 2018, od 11:00
Miejsce: strzelnica w Podstolicach
Jadąc od Poznania drogą 92, trzeba skręcić w lewo w las na pierwszych światłach za niebieską halą.
Można również dojechać na stację kolejową Podstolice pociągiem z Poznania i dojść pieszo (ok. 1,5 km na północ).

Mapka:
https://goo.gl/maps/7MLZ7SmXUgo

Wymagane zgłoszenia mailowe: nowacki.karol.juliusz@gmail.com do dnia 7 maja.

Dane do przelewu
Kwota: 400 zł
Tytułem: imię nazwisko (jeśli są inne niż właściciela konta) KURS PATENT 13.05
Termin płatności: do 7 maja

Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
ul. Energetyczna 11/134
05-500 Piaseczno

Rachunek bankowy: BGŻ S.A.
70 2030 0045 1110 0000 0404 5200

https://www.facebook.com/events/433812637088692/

Karol Nowacki