Aby uzyskać paten strzelecki należy spełnić wymogi stawiane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego:

Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest:

  1. Ukończenie przez wnioskodawcę 18 – tego roku życia
  2. Przynależność wnioskodawcy do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  3. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, potwierdzonego rzez:
   – lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa
   – kierownika klubu stwierdzającego przynależność wnioskodawcy do klubu należącego do PZSS od co najmniej 3 miesięcy oraz uczestnictwo wnioskodawcy w szkoleniu wstępnym.
  1. Zdanie egzaminu przed komisją PZSS


Do pobrania:

Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego

Dane do przelewu:

Polski Związek Strzelectwa Sportowego

Kopernika 30, 00-336 Warszawa

Konto: Alior Bank Warszawa

72 2490 0005 0000 4530 3676 0428

Terminy egzaminów na patent strzelecki w PZSS: http://www.pzss.org.pl/index.php/terminy-egzaminow

Po zdanym egzaminie na patent strzelecki  i otrzymaniu decyzji , można wystąpić o nadanie licencji zawodniczej , uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportu strzeleckiego. Patent zostanie wysłany na adres wnioskującego.

Regulamin komisji licencyjno patentowej PZSS:

http://www.pzss.org.pl/images/stories/komisje/licencyjno_patentowa/Regulamin%20patentu%20strzeleckiego.pdf