Aby uzyskać paten strzelecki należy spełnić wymogi stawiane przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego:

Warunkiem uzyskania patentu strzeleckiego jest:

  1. Ukończenie przez wnioskodawcę 18 – tego roku życia
  2. Przynależność wnioskodawcy do klubu zrzeszonego w PZSS minimum od 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  3. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o nadanie patentu strzeleckiego, potwierdzonego rzez:
   – lekarza medycyny sportowej, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania strzelectwa
   – kierownika klubu stwierdzającego przynależność wnioskodawcy do klubu należącego do PZSS od co najmniej 3 miesięcy oraz uczestnictwo wnioskodawcy w szkoleniu wstępnym.
  1. Zdanie egzaminu przed komisją PZSS

Wniosek na patent strzelecki generujemy po zalogowaniu się na swoje konto na portalu PZSS ->  http://portal.pzss.org.pl/

Terminy egzaminów na patent strzelecki w PZSS: http://www.pzss.org.pl/index.php/terminy-egzaminow

Po zdanym egzaminie na patent strzelecki  i otrzymaniu decyzji , można wystąpić o nadanie licencji zawodniczej , uprawniającej do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach sportu strzeleckiego. Patent zostanie udostępniony do pobrania / wydrukowania za pośrednictwem portalu.

Hasło należy zmienić po pierwszym zalogowaniu sie do portalu, probelmy z logowaniem proszę zgłaszać na adres sport@towarzystwostrzeleckie.org

Opłaty za wydanie licencji zawodnicy wpłacają za pośrednictwem Klubów.

Bezwzględnie nie należy wnosić opłat zwykłym przelewem na konto PZSS, gdyż takie opłaty nie będą mogły zostać przeksięgowane.