LICENCJE ZAWODNICZE

Informujemy, że wnioski za licencje zawodnicze na 2019 będą składane za pośrednictwem Portalu.
Logowanie do portalu:

https://portal.pzss.org.pl/

Login : adres email podany podczas rejestracji

Hasło: Nr. PESEL

Hasło należy zmienić po pierwszym zalogowaniu sie do portalu, probelmy z logowaniem proszę zgłaszać na adres sport@towarzystwostrzeleckie.org

Opłaty za wydanie licencji zawodnicy wpłacają za pośrednictwem Klubów.

Bezwzględnie nie należy wnosić opłat zwykłym przelewem na konto PZSS, gdyż takie opłaty nie będą mogły zostać przeksięgowane.

Licencje na 2018 rok są wydawane na dotychczasowych zasadach: należy złożyć wniosek w wersji papierowej a opłaty dokonać przelewem tradycyjnym.