UZYSKANIE LICENCJI ZAWODNICZEJ

W celu uzyskania licencji musisz wysłać jedną fotografie podpisaną na odwrocie oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za licencję (wpłata na konto PZSS 50zł) oraz prawidłowo wypełniony  i podpisany wniosek o nadanie licencji- adres poniżej. Reszta należy do NTS i w Twoim imieniu klub występuje o licencję. Licencja uprawnia do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim w określonych dyscyplinach. Wydawana jest na rok kalendarzowy i co roku należy ją odnawiać na kolejny rok. Wniosek o nadanie licencji do pobrania na stronie PZSS: WNIOSEK O WYDANIE LICENCJI ZAWODNICZEJ

 

PRZEDŁUŻENIE LICENCJI ZAWODNICZEJ

W celu przedłużenia licencji zawodniczej na rok następny należy dostarczyć prawidłowo wypełniony i podpisany wniosek o przedłużenie licencji . Wniosek jest do pobrana na stronie PZSS: WNIOSEK PRZEDŁUŻENIE LICENCJI PZSS

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dowód opłaty licencyjnej w wysokości 50 zł płatnej na konto PZSS

Polski Związek Strzelectwa Sportowego

Kopernika 30, 00-336 Warszawa

Konto: Alior Bank o/Warszawa

72 2490 0005 0000 4530 3676 0428

Wypełniony wniosek z dowodem opłaty należy dostarczyć w formie papierowej na adres biura NTS;

 Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie

ul. Gajdy 22, 02-878 Warszawa

Poniedziałek-Piątek 9:00 – 16:00

 

Osoby występujące o przedłużenie licencji wraz ze zmiana klubu do powyższych dokumentów zobowiązane są dostarczyć podpisaną przez klub macierzysty uzupełnioną kartę zgłoszenia zmiany danych zawodnika- wzór do pobrania poniżej.

karta zgłoszenia zmiany danych zawodnika