• Event Time:

Zapraszamy na kurs NTS przygotowujący do patentu strzeleckiego!
Ukończenie kursu jest warunkiem przystąpienia do egzaminu, zastępującego egzamin policyjny na pozwolenie na broń.

Uczestnicy przećwiczą strzelania w dyscyplinach pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa, zgodne z normami egzaminacyjnymi PZSS.

Część gładkolufowa: 21.09, strzelnica “Nad Flintą”, Dąbrówka Leśna koło Obornik
Część kulowa: 1.10, strzelnica Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Grzebienisku

Wymagane zgłoszenia mailowe: nowacki.karol.juliusz@gmail.com
(jeżeli komuś nie pasuje termin jednej z części, można umówić się na inny)

Dane do przelewu
Kwota: 400 zł
Tytułem: imię nazwisko (jeśli są inne niż właściciela konta) KURS PATENT WIELKOPOLSKA
Termin płatności: do 15.09

Nadwiślańskie Towarzystwo Strzeleckie
ul. Energetyczna 11/134
05-500 Piaseczno

Rachunek bankowy: BGŻ S.A.
70 2030 0045 1110 0000 0404 5200

https://www.facebook.com/events/292664461139972/

Karol Nowacki

Leave a Comment