Tutaj znajdziecie aktualną dokumentacje stowarzyszenia – Statuty, Regulaminy, Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podpisane umowy i porozumienia. Jednym ze standardów jaki obowiązuje w Stowarzyszeniu jest jawność działań, rozliczeń, wydatków, sprawozdań. Musimy mieć wasze pełne zaufanie i poparcie, dlatego przyjęliśmy zasadę: NIC O WAS BEZ WAS.

Sprawozdanie finansowe NTS za rok 2016

Załączamy rozliczenie finansowe za rok 2016 przedstawione na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym. Tak jak w poprzednich latach NTS prowadzony jest społecznie, pro publico bono a członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej przez lata działalnośc

2015.03.31 spotkanie zarzadu.

Tradycyjnie do północy W dniu 2015.03.31 odbyło się zebranie zarządu, tradycyjnie skończyliśmy około północy. Omówiliśmy: podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu zadania do zrobienia i terminy terminy, miejsca i zakr

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej

Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej. Regulamin jest obowiązujący dla członków Komisji Rewizyjnej. Członkowie Stowarzyszenia rozliczają Komisję Rewizyjną z realizacji postanowień Regulaminu, podobnie jak rozliczają Komisję z przestrzegania posta

Regulamin pracy Zarządu

Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia. Ten regulamin ustala nasze standardy pracy i jest obowiązujący dla Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie rozliczają Zarząd z tego czy faktycznie go działają zgodnie z regulaminem tak samo jak kontrolują Zarz

Zebranie Założycielskie – Statut

Mamy świadomość że zapisy Statutu są ważne, dotyczą wszystkich członków i władz Stowarzyszenia i wszyscy powinni mieć wiedzę jak powstawał. Dlatego załączamy: 1) Statut w wersji przyjętej przez zebranie założycielskie 07.2014: 2014.07

Zebranie Założycielskie – lista członków.

Poniżej Lista Członków Założycieli NTS. Mieliśmy dwa zebrania założycielskie więc mamy dwie listy. W praktyce wszyscy obecnie na jednym czy drugim zebraniu NTS są jego założycielami. Bycie członkiem założycielem nie przynosi żadnych benefi

Zebranie Założycielskie – protokół i uchwały

Poniżej protokoły z Zebrania Założycielskiego 2.0 z dnia 22.01.2015 protokół: 20150122_ZebranieZalozycielskie NTS 2.0 protokol-print uchwały i lista członków: 20150122_ZebranieZalozycielskie NTS 2.0 lista uchwaly-print statut w finalnej wersji

Leave a Comment