Zapraszamy na Walne Zebranie NTS wszystkich członków NTS.    Stosowne zaproszenia zostały wysłane w formie i terminie przewidzianym w statucie do wszystkich członków NTS. Zebranie ma charakter techniczny więc tym razem nie na strzelnicy tylko... przeczytaj więcej