0

Powołujemy Stowarzyszenie

Głównym celem stowarzyszenia mającego charakter kolekcjonerski jest faktyczna praca której efektem będzie: – przygotowanie bazy technicznej czyli powołanie odpowiedniej strzelnicy umożliwiającej propagowanie strzelectwa i kolekcjonerstwa. &#