0

2 Zebranie Założycielskie

oj, KRS w Warszawie nie rejestruje łatwo stowarzyszeń strzeleckich. Nasz wniosek 2 x przechodził weryfikacje formalną i 2 x wracał do nas. Finalnie wrócił po raz 3 z uwagami po weryfikacji merytorycznej. Niestety okazało się że jest szereg popr

0

Walka trwa

Mamy dobre i dobre wieści. Na zdjęciu CKM Maxim i Sten. (zdjęcie z ostatnich warsztatów strzeleckich które współtworzyliśmy) Jak widzicie walka trwa nawet jeśli pogoda nie sprzyja. Dobre wieści są takie że przeszliśmy w KRS w końcu ocenę f

0

Aktualności

Odbyły się 2 spotkania: Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Obydwa organy przyjęły pierwsze uchwały i regulaminy pracy. Przyjęliśmy założenie że: – obydwa organy komisja i zarząd wykonują pracę na rzecz stowarzyszenia i członków. – t

0

Zebranie Założycielskie NTS!

Dobry początek! Spotkaliśmy się w Muzeum Powstania Warszawskiego w gronie 91 członków założycieli, wybraliśmy władze i złożyliśmy wniosek do KRS. Udało się! Szanowni pierwsze informacje od Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dziękujemy wam za ud