0

Walka trwa

Mamy dobre i dobre wieści. Na zdjęciu CKM Maxim i Sten. (zdjęcie z ostatnich warsztatów strzeleckich które współtworzyliśmy) Jak widzicie walka trwa nawet jeśli pogoda nie sprzyja. Dobre wieści są takie że przeszliśmy w KRS w końcu ocenę f

0

Aktualności

Odbyły się 2 spotkania: Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Obydwa organy przyjęły pierwsze uchwały i regulaminy pracy. Przyjęliśmy założenie że: – obydwa organy komisja i zarząd wykonują pracę na rzecz stowarzyszenia i członków. – t

0

Zebranie Założycielskie NTS!

Dobry początek! Spotkaliśmy się w Muzeum Powstania Warszawskiego w gronie 91 członków założycieli, wybraliśmy władze i złożyliśmy wniosek do KRS. Udało się! Szanowni pierwsze informacje od Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Dziękujemy wam za ud

0

Powołujemy Stowarzyszenie

Głównym celem stowarzyszenia mającego charakter kolekcjonerski jest faktyczna praca której efektem będzie: – przygotowanie bazy technicznej czyli powołanie odpowiedniej strzelnicy umożliwiającej propagowanie strzelectwa i kolekcjonerstwa. &#